Zabezpečenie prezentačnej a projekčnej techniky na kongresoch Most slávy ,DAB Nitra,Viktória Martin