XVI. Slovensko - české konference laboratorní hematologie a transfuziologie a XVII. Slovensko - českého hematologického a transfuzního sjezdu

– dvoch najvýznamnejších akcií slovenských a českých hematológov v tomto roku.

Kongresová technika od Firmy PARILLA SOUND