Kongres v Holiday Inn Bratislava

Kompletná realizácia ozvučenia,projekcie a kongresovej techniky .