Kongres Hotel Bellevue, Horný Smokovec.

Kompletný prenájom kongresovej techniky projekcie,ozvučenia,dekoračného osvetlenia.