Večer záchranárov - Zlatý záchranársky kríž za rok 2009