SND - vystúpenie Katky Knechtovej

Zároveň počas večera účinkovala výborná ľudová hudba.