Sedmý ročník akce Noc muzeí a galerií

Stavba koncertnej strechy a pódia pre siedmy ročník podujatia Noc múzeí a galérií. Netradičné zážitky sľubujú múzeá a galérie na Slovensku počas celého dnešného dňa. Od 10.00 hodiny do polnoci pripravujú pre návštevníkov všetkých vekových kategórií pestrý a bohatý program s možnosťou nazretia aj do inak neprístupných priestorov pre verejnosť.