KLARK TEKNIK - Square ONE Dynamics

Kompletně vybavený kompresor s možností přepnutí na funkci GATE.

- Sekce kompresoru obsahuje nastavení Treshold, Make-Up Gain, Attack and Release Time a Ratio. Dále jsou zde tlačítka pro volbu RMS (sleduje efektivní hodnotu) nebo PEAK-Vintage (emuluje kvalitu a vlastnosti elektrónkovénu kompresoru) a volba HARD KNEE (nebo SOFT KNEE). Kromě toho je zde volba zařazení filtru s přeladitelný frekvencí
- Širokého (WIDE) nebo úzkého (NARROW funkce DE-esser) - pro možnost komprese jen část frevenčného spektra.
- Indikace úrovně vstupního signálu
- Indikace úrovně komprese
- Tlačítko bypass